Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI)

"Tid er avgjørende. Med Lan-x har vi tid."


Sveinung Flem, adm.dir. Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag(SUROFI)

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI) har behov for full oppetid på alle sine IT-tjenester. De har valgt å la Lan-x ta hånd om all drift av IT-infrastruktur, men beholder utstyret hos seg selv.

SUROFI sto for et år siden ved et veiskille. Ny IT-driftsleverandør skulle velges, og det var svært viktig med oppetid, kvalitet og service.

– Det aller viktigste for oss er tid, sier Sveinung Flem, administrerende direktør. – Vi er blant annet leverandør av fersk fisk, og våre samarbeidspartnere anvender websystemene våre til alle døgnets tider. Fiskebåtene kjører varene sine direkte på auksjoner via www.surofi.no. Det sier seg selv at IT-driften blir avgjørende.

Etter en omfattende runde med innhenting av tilbud fra flere, falt de ned på Lan-x.

– De framsto som de med best faglige kvaliteter, god lokalisering med eget kontor i Ålesund og en imponerende referanseliste. Vi er meget tilfredse med denne beslutningen og har ikke angret. Når vi har behov for kontakt, er Lan-x alltid tilgjengelige og stiller opp på kort varsel. De overvåker våre systemer kontinuerlig og sørger for oppetid med ekstremt få driftsavbrudd. Vi har fått en helt annen kvalitet og standard på løsninger og utstyr enn før – og dette til tross for at prisen faktisk har gått ned, understreker Flem.

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag ble dannet i 1945 og er et salgssamvirke som eies av fiskere på Sunnmøre og i Romsdal. Laget  har sitt hovedkontor i Ålesund. Laget tar seg av førstehåndsomsetningen av fisk, hval og skalldyr for medlemmene og finansieres ved en avgift på omsatt fisk.