Resymé av 2011

Lan-x skal levere oppetid. Vi skal være proaktive og forutsigbare for våre kunder....

Lan-x skal levere oppetid. Vi skal være proaktive og forutsigbare for våre kunder, og vi skal levere gode og standardiserte løsninger. Lan-x kunder skal oppleve at vi er til stede i det daglige, at de kan få fatt i oss når de ønsker og at vi stiller med nødvendige ressurser når behovet er der.

Fornøyde kunder skal være det viktigste målet for Lan-x.

Lan-x sin virksomhet består av fire hovedområder:

  • Systemintegrasjon, konsulenttjenester og rådgivning
  • Datadrift – lokalt hos kunde eller sentral løsning plassert hos oss
  • Responstidsavtaler, driftsavtaler og beredskapstjenester
  • Salg av programvare og maskinvare

Mange kunder investerer i kontinuerlig datadrift, større forutsigbarhet og økt sikkerhet. Dette har resultert i at vi har fått mange spennende kundeprosjekt som er løst gjennom moderne infrastruktur og virtualisering.

Skytjenester/Cloud Computing integreres også stadig oftere i både kundens og Lan-x sitt totale løsningskonsept.

Lisenser og bistand på forvaltning av kundens programvare er også blitt et viktigere arbeidsområde for Lan-x. Dette representerer store verdier som skal forvaltes og vedlikeholdes til riktig pris. Lan-x sitter med mye kunnskap om avtaletyper og trender i markedet.

Vi er glad for at kundene viser oss stor tillit på disse områdene.

Organisasjon
Lan-x har hovedkontor i Sandnes og avdelinger i Mandal og Ålesund. Mandalskontoret er styrket vesentlig og utgjør nå 3 mann. Dette gir en fysisk tilstedeværelse og tyngde i regionen som kundene setter pris på. Ålesundskontoret med 4 mann har vist god utvikling og har hatt en god økning i tjenestesalg.

Vi ser også at teknologien gjør at det spiller mindre rolle hvor de ansatte jobber, da det meste av våre oppdrag kan utføres uavhengig av fysisk plassering. Med andre ord en mer virtuell organisasjon.

Lan-x Øst as i Oslo, som vi eier 35 % av, har sitt markedsområde på Østlandet. Lan-x Øst tilbyr salg av programvare og maskinvare, konsulenttjenester og systemintegrasjon. Lan-x Øst har hatt et meget bra år både omsetningsmessig og resultatmessig.

Økonomi
Forretningen har vært sunn og stabil gjennom hele 2011. Omsetningen var ca. 72,4 mill, som er vel 17,4 % høyere enn fjoråret. Driftsresultat er også noe høyere enn i 2010 med 2,8 mill mot 2,7 mill. Resultat før skatt er 3.1 million, som er 0,2 mill. høyere enn i 2010. Det er utbetalt 411.500,- bonus til de ansatte i 2011.

Styret finner resultatet tilfredsstillende.

Egenkapitalandelen er i år 36,8 % som er ca. 1,7 prosentpoeng lavere enn fjoråret. Bankinnskuddene utgjør 51,4 % av totalkapitalen, en reduksjon på ca. 3,3 prosentpoeng i forhold til 2010. Likviditeten må anses som meget god.

Økning i omsetning er i hovedsak økning av serverbasert programvare/maskinvare og arbeidsstasjoner, og økning i kundefordringer er i hovedsak som følge av økt omsetning.

Det er foretatt en fondsavsetning på kr 576 172,- til styrking av sentral IT-drift/backupløsning på separat lokasjon.

Årsrapport

Klikk her for å lese årsrapporten for 2011