Resymé av 2015

Kundene ønsker en transparent tilgang til tjenester og arbeidsflater, uavhengig av om de ligger på sentral IT drift, i skyen, på WEB eller lokalt. Lan-x har kunnskapen og skreddersyr slike løsninger for våre kunder, hvor tilgjengelighet, sikkerhet, integrasjon og økonomi er ivaretatt på en god måte.

Kundene ønsker en transparent tilgang til tjenester og arbeidsflater, uavhengig av om de ligger på sentral IT drift, i skyen, på WEB eller lokalt. Lan-x har kunnskapen og skreddersyr slike løsninger for våre kunder, hvor tilgjengelighet, sikkerhet, integrasjon og økonomi er ivaretatt på en god måte.

Styrets beretning

Årsregnskap

Noter til årsregnskap

Revisjonsrapport