Forvaltning av klienter

Er bærbare pc-er sikret på samme nivå som bedriftens øvrige utstyr? Er tilgangen til felles programvare, servere og skrivere slik dere ønsker? Er pc-en godt nok sikret mot virus, havari og tyveri?

Lan-x hjelper deg å organisere bedriftens bærbare PCer slik at data forvaltes i tråd med gjeldende IT-politikk.

Vi har spesialkunnskap og bred erfaring i:

  • Konsistent installasjon og datalagring
  • Antivirus – ivaretas både ved
  • Lokaltilknytning og ved ekstern tilgang
  • Trådløs sikkerhet
  • Forsikring/erstatningsutstyr/reetablering ved tyveri eller totalhavari
  • Sørge for smidig tilgang for autoriserte brukere og hindre uautorisert tilgang

Ikke la det bærbare IT-utstyret bli en sikkerhetsrisiko.

Kontakt Lan-x for mer informasjon.