Lokal IT-drift
          
Lokal IT-drift

Har bedriften din god løsning i forhold til økonomi og ressursbruk? Virker alt utstyret som det skal, når det skal? Er den eksisiterende løsningen effektiv og trygg?

itdrift ikon storLan-x tilbyr konsepter for drift basert på din bedrifts behov og konkret kjennskap til din IT-installasjon og -bruk.

Våre driftsstjenester omfatter:

Driftsstøtte

 • Faste tider (avtale)
 • Ved behov
 • Omfang avtales (eks. tidskonto)

Driftsovervåkning

 • Preventiv drift m/definert ansvar
 • Preventiv drift u/definert ansvar (rapportering)
 • Teknologi med bruk av bl.a SMS varsling, avviksrapportering og evt. kontinuerlig overvåkning.

Outsourcing

 • Ansvar for drift av kundens eksisterende løsning
 • Valgfri lokalisering
 • 1., 2. og /eller 3. linje support

En driftsavtale med Lan-x kan gi deg en enklere og mer effektiv IT-hverdag.

Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt
Support
Login